Privacy Policy

PRIVACY POLICY BRUSHBEAUTY SALON
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die BRUSHBEAUTY salon verwerkt van haar klanten.
Indien je een behandeling wilt ondergaan bij BRUSHBEAUTY salon of om een andere reden persoonsgegevens aan BRUSHBEAUTY verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacy Policy te verwerken. Wij adviseren je om de Privacy Policy door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BRUSHBEAUTY salon, molenweg 4 te Uitgeest. Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 34202240.
BRUSHBEAUTY salon is bereikbaar via info@brushbeautysalon.nl of telefonisch 0650984237
2. Welke gegevens verwerkt BRUSHBEAUTY en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) voor – en na foto’s, BRUSHBEAUTY salon verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BRUSHBEAUTY salon
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
d) voor- en na foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern of indien gewenst er toestemming is gegeven om advies van desbetreffende leverancier van het merk of deskundige.
2.2 E-mail berichtgeving:
BRUSHBEAUTY salon gebruikt (indien door de klant aangegeven op het intake formulier) je e-mailadres om de BRUSHBEAUTY nieuwsbrief met informatie over activiteiten, aanbiedingen, nieuwe producten etc. toe te sturen. Afmelden voor de BRUSHBEAUTY nieuwsbrief is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen
BRUSHBEAUTY salon verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BRUSHBEAUTY passende maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via info@brushbeautysalon.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BRUSHBEAUTY salon zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een week na ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met BRUSHBEAUTY salon.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop BRUSHBEAUTY salon je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacy Policy kunnen worden gericht aan de in punt 1 aangegeven contactgegevens.

6. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig de Privacy Policy te bekijken.